Editörün Mesajı

Başkan’dan

Üniversite olmak sadece eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek anlamına gelmez. Üniversite, bu faaliyetlerin yanında sosyal ve akademik faaliyetleri de sağlıklı ve kaliteli yürütülmesinden sorumludur. Üniversitemizde görev yapan her öğretim elemanının ürettiği en küçük çıktıyı değerlendirmesi ve paylaşması temel amaçlarımızdandır. Bu amaçtan hareketle yürütülen yayın faaliyetleri ise akademik anlamda en öncelikli çabamızdır. Deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması için temel mecra olarak gördüğümüz akademik dergi yayıncılığında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin de katkısının olması amacıyla, bünyemizdeki tüm bilim, teknoloji ve sanat disiplinlerinde akademik dergi yayınlama kararı alınmıştır.

Üniversitemiz tarafından yayınlanan International Journal of Media Culture and Literature temelde edebiyat, kültür ve medya ile ilgili makaleler yayınlar ve küresel alanlar üzerine bilimsel çalışmaların yayınlanması görevini üstlenmektedir. International Journal of Media Culture and Literature umuyorum ki hem Türk hem de uluslararası araştırmacıların bilimsel eserler üretmesi ve bilimsel alanda ülkemizin yazın gelişimine katkıda bulunacaktır. Derginin editörü, hakemleri ve yazarlarına katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Mustafa AYDIN

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi içindeki tüm fakültelerimiz önemlidir ve gereklidir. Ama üniversitemizin teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler alanında çalışmaların yapılması adına pek çok öğrenciyi yetiştiren İletişim Fakültemiz yeni medya, halkla ilişkiler, reklam gibi alanlarda araştırma yapılması adına önemli yazınla üretmektedir. Kurumların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için yayınların yararı kuşkusuz tartışılmazdır. Akademik dergi yayıncılığında varlığını ortaya koyan “International Journal of Media Culture and Literature”, alanında önemli ve ciddi bir adımdır.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Editörden

The International Journal of Media, Culture and Literature, published biannually by the School of Foeign Languages at Istanbul Aydın University,
Istanbul, Turkey, is an international scholarly journal in English devoted in its entirety to media, culture and literature.
The International Journal of Media, Culture and Literature is committed to the principles of objective scholarship and critical analysis. Submissions and solicited articles are evaluated by international peer referees through a blind review process. As a biannual academic journal, JMCL publishes articles on English language and linguistics, on English and American literature and culture from the Middle Ages to the present, on the new English literatures, as well as on general and comparative literary studies, including aspects of cultural and literary theory. JMCL also aims to create a critical, discursive space for the promotion and exploration of media, culture and their relations with literature.
The Journal addresses a range of narratives in culture, from novel, poem and play to hypertext, digital gaming and creative writing. The journal features engaged theoretical pieces alongside new unpublished creative works and investigates the challenges that new media present to traditional categorizations of literary writing. The Journal is supported by an interdisciplinary editorial board from Turkey, Europe and Russia under the directions of editors Assist. Prof. Nur Emine KOÇ and Assist. Prof. Necmiye KARATAŞ The journal is published biannually in hard copy as well as a downloadable e-book format designed to be compatible with e-readers, PDF and smart-phone settings. This is designed to encourage full-range accessibility and bears a logical sympathy to the range of writings  under discussion, many of which feature or are driven by online technologies.

 

Dr. Öğr. Üyesi Jale COŞKUN

IJMCL Editörü

IJMCL