Editörler Kurulu

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi
Doç. Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)

Yazı İşleri Müdürü
Zeynep AKYAR

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Jale COŞKUN

Editör Yardımcıları

Dergi Sekreteryası
Arş. Gör. Büşra KAYA

Teknik Hazırlık
Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisi

İdari Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Burak SÖNMEZER

Teknik Editör
Başak GÜNDÜZ

Yazışma Adresi
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Yayın Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Jale COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine KOÇ

Prof. Dr. Veysel KILIÇ

Prof. Dr. Türkay BULUT

Prof. Dr. Ataol BEHRAMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Necmiye KARATAŞ

Doç. Dr. Ferma LEKESİZALIN

Dr. Öğr. Üyesi Esma TEZCAN

Prof. Dr. Mine YAZICI

Doç. Dr. Necdet NEYDİM

Prof. Dr. Wisam Mansour

Dr. Öğr. Üyesi Şahin GÖK

Prof. Dr. Aymil DOĞAN

Prof.Dr. Alev BULUT

Prof. Dr. Ayşe Fitnat ECE

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YURTDAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sinem CANIM ALKAN

Bilimsel Hakem Kurulu

Prof. Dr. Veysel KILIÇ (Istanbul Aydın University)

Prof. Dr. Firengiz PAŞAYEVA YUNUS (Kafkas University)

Prof. Dr. Paul DUMONT (University of Strasbourg)

Prof. Dr. Ataol BEHRAMOĞLU (Istanbul Aydın University)

Prof. Dr. Günseli İŞÇI (Yeni Yüzyil University)

Prof. Dr. Azize ÖZGÜVEN (29 Mayıs University)

Prof. Dr. Recep NAZAROWInternational (Turkmen State University)

Prof. Dr. Walter ANDREWS (Washington University)

Prof. Dr. Birsen TÜTÜNIŞ (Kültür University)

Prof. Dr. Wisam MANSOUR (Bahçeşehir University)

Prof. Dr. Tevfik MELIKOV (Moscow State University)

Prof. Dr. Giamperio BELLINGERI (Ca’ Foscari University of Venice)

Prof. Dr. Cevat ÇAPAN (Mimar Sinan University)

Prof. Dr. Mehmet KALPAKLI (Bilkent University)

Prof. Dr. Türkay BULUT (Istanbul Aydın University)

Prof. Dr. Mine YAZICI (Istanbul Aydın University)

Ferma LEKESİZALIN, Assoc. Prof.Istanbul Aydın University)

Salima SURKHAYZADE, Assoc. Prof. (Istanbul Aydın University)

Gillian Mary Elizabeth ALBAN, Assoc. Prof. (Istanbul Aydın University)

Necdet NEYDİM, Assoc. Prof. (Istanbul University)

Nur Emine KOÇ, Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Necmiye KARATAŞ, Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Filiz ÇELE,Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Öz ÖKTEM,Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Esma TEZCAN,Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Gamze SABANCI UZUN, Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Jale COŞKUN, Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Elizabeth A. Pallitto RUTGERS, Dr. (New Jersey University)

Apollina AVRUTINA, Dr. (St. Petersburg University)

Carl Jeffrey BOON, Dr. (Yeni Yüzyıl University)

Timour MUHIDINE  (Paris School for Oriental Languages)

 

IJMCL