Editörler Kurulu

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi
Doç. Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)

Yazı İşleri Müdürü
Zeynep AKYAR

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bülent ERDOĞAN

Editör Yardımcıları
Öğr. Gör. Sercan KARAKAŞ
Arş. Gör. Cemal TOPÇU
Arş. Gör. Çağla Gurbet EROL

Teknik Hazırlık
Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisi

İdari Koordinatör
Selin YILMAZ

Teknik Editör
Elif HAMAMCI

Yazışma Adresi
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Yayın Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine KOÇ
Prof. Dr. Veysel KILIÇ
Prof. Dr. Türkay BULUT
Prof. Dr. Ataol BEHRAMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Necmiye KARATAŞ
Doç. Dr. Ferma LEKESİZALIN
Dr. Öğr. Üyesi Esma TEZCAN
Prof. Dr. Mine YAZICI
Doç. Dr. Necdet NEYDİM
Prof. Dr. Wisam Mansour
Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök
Prof. Dr. Aymil DOĞAN
Prof.Dr. Alev BULUT
Prof. Dr. Ayşe Fitnat ECE
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YURTDAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Sinem CANIM ALKAN

Bilimsel Hakem Kurulu

Prof. Dr. Veysel KILIÇ (Istanbul Aydın University)

Prof. Dr. Paul DUMONT (University of Strasbourg)

Prof. Dr. Ataol BEHRAMOĞLU (Istanbul Aydın University)

Prof. Dr. Günseli İŞÇI (Yeni Yüzyil University)

Prof. Dr. Azize ÖZGÜVEN (29 Mayıs University)

Prof. Dr. Recep NAZAROWInternational (Turkmen State University)

Prof. Dr. Walter ANDREWS (Washington University)

Prof. Dr. Birsen TÜTÜNIŞ (Kültür University)

Prof. Dr. Wisam MANSOUR (Bahçeşehir University)

Prof. Dr. Tevfik MELIKOV (Moscow State University)

Prof. Dr. Giamperio BELLINGERI (Ca’ Foscari University of Venice)

Prof. Dr. Cevat ÇAPAN (Mimar Sinan University)

Prof. Dr. Mehmet KALPAKLI (Bilkent University)

Prof. Dr. Türkay BULUT (Istanbul Aydın University)

Prof. Dr. Mine YAZICI (Istanbul Aydın University)

Ferma LEKESİZALIN, Assoc. Prof.Istanbul Aydın University)

Gillian Mary Elizabeth ALBAN, Assoc. Prof. (Istanbul Aydın University)

Necdet NEYDİM, Assoc. Prof. (Istanbul University)

Nur Emine KOÇ, Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Necmiye KARATAŞ, Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Filiz ÇELE,Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Öz ÖKTEM,Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Esma TEZCAN,Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Gamze SABANCI UZUN, Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Jale COŞKUN, Asst. Prof. (Istanbul Aydın University)

Elizabeth A. Pallitto RUTGERS, Dr. (New Jersey University)

Apollina AVRUTINA, Dr. (St. Petersburg University)

Carl Jeffrey BOON, Dr. (Yeni Yüzyıl University)

Timour MUHIDINE  (Paris School for Oriental Languages)

 

IJMCL